Κάτοικοι Εξωτερικού

Δουλεύουμε μαζί για να χτίσουμε ένα πιο ισχυρό μέλλον


Είμαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Είμαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού; Έχω φύγει από την Ελλάδα, μένω στο εξωτερικό, εργάζομαι στο εξωτερικό, αλλά τελικά είμαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού ή μήπως είμαι απλά κάτοικος εξωτερικού;

Οι περισσότεροι συχνά νομίζουν ότι επειδή έφυγαν από την Ελλάδα,κατοικούν και εργάζονται στο εξωτερικό έχουν γίνει και φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού αυτόματα. Η αλήθεια είναι ότι εάν δεν προβούν στις απαραίτητες ενέργειες παρ’ ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού, φορολογούνται στο εξωτερικό, παραμένουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με αποτέλεσμα να είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και να φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Ελλάδα.


Πως γίνομαι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

 Η διαδικασία να γίνει κάποιος φορολογικός κάτοικος εξωτερικού διαφέρει ανα χώρα που θα αιτηθεί για την αλλαγή της φορολογικής του κατοικίας ως προς την ΣΑΔΦ που έχει η εκάστοτε χώρα με την Ελλάδα.

 Η βασική αρχή είναι ότι για να αιτηθεί κάποιος την αλλαγή πρέπει να διαμένει στο εξωτερικό τουλάχιστον 183 ημέρες συνεχόμενες στο έτος που αναφέρεται. Οι αιτήσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 10 Μαρτίου τού επόμενου έτους απο το έτος που αφορά η αίτηση του, πχ Ο Κώστας έφυγε για την Αμερίκη στις 11/04/2021 όποτε πρέπει να κάνει την αίτηση έως τις 10/03/2022.
Οπότε αν είσαι κάτοικος εξωτερικού ήρθε η ώρα να γίνεις φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.

Κάτοικος εξωτερικού